MAPA DZIAŁAŃ WSPÓŁZALEŻNYCH – ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ REALIZACJI

MAPA DZIAŁAŃ WSPÓŁZALEŻNYCH na lata 2020-2021 zawiera przedsięwzięcia, których realizacja wpłynie znacząco zarówno na liczbę Drużyn Łowców Kosmicznych Cząstek (liczbę zarejestrowanych śladów cząstek ) w różnych regionach Polski i za granicami jak i na wzrost zainteresowania aktywnym uczestnictwem w tym międzynarodowym projekcie.
Aktywne uczestnictwo to przede wszystkim podwyższanie wiedzy o wartości pozyskiwanych informacji jakie niesie Maksymalnie Rozproszone Obserwatorium Kosmicznych Cząstek dla nauki. To spożytkowanie zaproszenia naukowców adresowanego do nieprofesjonalistów o szerokie, liczne współuczestnictwo w prowadzonych nad nimi badaniach.

Diagram-3MB-ss

To dzielenie się swymi spostrzeżeniami, przemyśleniami i intuicyjnymi odczuciami odnoszącymi się do opracowywanych indywidualnie czy też grupowo ogólnie dostępnych danych.
Jako jedyny z międzynarodowych projektów posiada JAWNE kody dostępu do całości programu, stąd też jest możliwość przedkładania propozycji ulepszeń i międzynarodowej współpracy również w obszarze spożytkowania tej wiedzy w bieżących i perspektywicznych zastosowaniach.
Efekty wynikające z realizacji tych propozycji, będą jednak zależne od skali zainteresowania i współdziałania wielu. Współdziałania rozproszonych w skali globalnej ośrodków inicjujących w swych środowiskach zainteresowanie projektem CREDO, osób i podmiotów gotowych spożytkować idee jakie on niesie również dla swych celów.
ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE

flaga pl

INSPIRACJE DLA TWÓRCZYCH I KREATYWNYCH POSTAW

flaga-angli

INSPIRATIONS FOR CREATIVE AND IMAGINATIVE ATTITUDES

de-s

INSPIRATIONEN FÜR SCHÖPFERISCHE UND KREATIVE EINSTELLUNGEN

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *