ZAPROSZENIE CREDO

CREDO Invitation Short.pdf            CREDO Invitation Signed.pdf


Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) to globalna infrastruktura badawcza służąca do detekcji promieniowania kosmicznego oraz lokalnego, tworzona i zarządzana przez międzynarodową współpracę naukową (28 instytucji z 12-tu krajów, wg stanu na dzień 23 października 2019 r.), zainicjowaną i prowadzoną przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Głównym obszarem zainteresowań i działalności naukowej CREDO jest astrofizyka cząstek. Naszym celem jest poszukiwanie nieobserwowanych dotąd zjawisk astrofizycznych, na które może składać się wiele wielkich pęków atmosferycznych oraz pojedynczych cząstek wtórnego promieniowania kosmicznego docierających do Ziemi w wąskim przedziale czasowym. Zjawiska te nazywamy zespołami promieni kosmicznych (ang. Cosmic Ray Ensembles – CRE). Cząstki tworzące CRE mogą być rozprzestrzenione na bardzo dużych obszarach, co sprawia, że korelacje w dużej skali mogą być trudne do wykrycia przez istniejące systemy detekcyjne działające indywidualnie. Rozproszona sieć detektorów proponowana i rozwijana przez CREDO naturalnie zwiększa szanse na wykrycie CRE, oferując czułość na nowe, nietestowane dotąd sygnatury, złożone z sygnałów o szerokim rozkładzie przestrzennym i/lub czasowym.

Infrastruktura CREDO składa się obecnie głównie z około 10 000 urządzeń mobilnych (smartfonów) z aplikacją CREDO Detector służącą do wykrywania promieni kosmicznych. Docelowo obejmie ona również inne rodzaje małych i średnich, niedrogich detektorów promieniowania kosmicznego, zdolnych również do wykrywania radioaktywności pochodzenia ziemskiego, a także interfejsy do wszelkich innych dostępnych, w pełni profesjonalnych systemów detekcji promieniowania.

Referencje:

P. Homola, et al. (CREDO Collaboration) „Search for Extensive Photon Cascades with the Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory”, CERN Proceedings, 1 (2018) 289, arXiv:1804.05614, doi: 10.23727/CERN-Proceedings-2018-001.289;

D. Góra, et al. (CREDO Collaboration) „Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: status and perspectives”, Universe 2018, 4(11) 111, arXiv:1810.10410;

Kontakt/informacje: http://credo.science.