Start-up

Charakterystyka Start-upu

Start-up „ASTROTEKTONIKA” umożliwi pozyskanie fizykalnych dowodów sygnalizujących zbliżające się trzęsienia ziemi dla wcześniejszego powiadomienia  mieszkańców  zagrożonego terenu.

Serce pomysłu kryje się w zdalnych badaniach nad związkiem zjawisk poprzedzających trzęsienia ziemi a zmianą rozkładu cząstek kosmicznych rejestrowanych na danym obszarze . Znamy podstawy fizyczne zjawisk, które ten związek uzasadniają i środki fizyczne które są ku temu niezbędne. Stałe rejestratory tych zjawisk wymagają testowania i opracowania dla nich oprogramowania. Mobilne – smartfony indywidualne, po zainstalowaniu opracowanej i sprawdzającej się w działaniu masowym aplikacji, są kolejnym elementem służącym do relatywnie gęstego rejestrowania zachodzących  zjawisk na bardzo dużych obszarach.

Połączenie tych poszczególnych segmentów w jeden system masowego pozyskiwania danych i uczestniczących w badaniach on-line w tym projekcie użytkowników smartfonów jest zadaniem start-upu.

 Opis INNOWACYJNOŚCI produktu/usługi

Zasadniczą innowacyjnością jest możliwość realnego przewidzenia trzęsienia ziemi. Otwieramy niespożytkowany dotychczas kanał informacyjny jakim jest rejestracja  kosmicznych cząstek na smartfonach i badanie ich interakcji z załamującym się, z wyniku narastających naprężeń, wcześniej stabilnym polem magnetycznym.

Kolejną niepowtarzalną cechą  tego projektu jest relatywnie niezwykle niski koszt przygotowania uzupełniających urządzeń rejestrujących te cząstki i możliwość masowego udziału nieprofesjonalistów w badaniach on-line tych zjawisk, którzy w sytuacjach szczególnych mogą korzystać z informacji uprzedzających tę krytyczną sytuację. Centralnym punktem danych i ich przetwarzania dla tego projektu jest krakowski Cyfronet, członek i uczestnik projektu CREDO (https://credo.science/).

 Opis PROBLEMU na jaki odpowiada produkt/usługa

Trzęsienia ziemi na dzień dzisiejszy są nadal nieprzewidywalne. Znamy mechanikę  i zjawiska  które są z nimi związane. Drogie urządzenia instalowane w miejscach potencjalnych zagrożeń nie zawsze przyczyniają się do wczesnego ostrzegania. Nie ma też możliwości umiejscowienia ich w każdym potencjalnym miejscu Ziemi. Z drugiej strony astrofizycy analizując przy pomocy skomplikowanych i bardzo drogich aparatur wtórne cząstki docierające do powierzchni Ziemi, dociekają ich źródeł,  starając się odkryć tajemnicę ciemnej materii i energii.

Te dwie drogi spotykają się w tym projekcie. Stałe detektory projektu które należy wyprodukować, istniejące smartfony i odpowiednia aplikacja rozwiązują problem  braku danych wskazujących na narastające zagrożenie. Pozostaje powiązać wszystkie elementy w jedną niepowtarzalną całość czym zajmie się niniejszy start-up.

Mamy wsparcie naukowe projektu CREDO natomiast brak jest środków na wyprodukowanie odpowiedniej liczby stałych detektorów kosmicznych cząstek.

 Opisz cele i założenia do zrealizowania w najbliższej przyszłości

Celem najbliższym jest organizacja podmiotu prawnego mającego realizować ideę jaką przyświeca start-upowi, dzięki wsparciu i środkom zainteresowanych zaistnieniem takiego podmiotu. Prezentacja na Europejskim Forum  Gospodarczym 14-15 maj 2019r.w Katowicach jest znakomitą okazją do nawiązania kontaktów i współpracy w tym temacie. Przygotowane materiały i pozyskane informacje  spożytkujemy w bieżącej działalności popularyzatorskiej. Rozwój Drużyn Łowców Cząstek to priorytet i baza na przyszłość.

Jakich usług, produktów, rodzaju doradztwa, czy innego rodzaju wsparcia, które przydałyby Ci się na starcie, brakuje dziś na rynku?

Odczuwamy skutki braku zaufania i działalności długoterminowej dużego biznesu  będącą wartością charakteryzującą firmy rodzinne.

Podpisywanie się pod Memorandum of Understanding, konstytuującym CREDO i formalizujący współpracę w ramach środków International Visegrad Fund (IVF), tworzy pole szacunku.

Jakie widzisz trudności, przeszkody, zagrożenia w rozwoju dla startującego przedsiębiorstwa? (max. 300 znaków)

Głównym zagrożeniem jest brak badań jednoznacznie wskazujących na poprawność przyjętej metody, którą obraliśmy. To wymaga dodatkowych badań podstawowych opierających się w głównej mierze na danych gromadzonych w trakcie realizacji projektu. Stąd też konieczność wzrostu liczby Drużyn Łowców Cząstek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *