Zaproszenie do współpracy w kodowaniu

wersje elektroniczna na stronie www.astrotectonic.prv.pl tel. +49 514361775

Czy jesteśmy gotowi powalczyć o Laur Doskonałości (w Europejskim Tygodniu Kodowania -ETK)
i uczestniczyć w projekcie CREDO.SCIENCE?
Nie ma dziedziny życia, gdzie nie spotykamy się z powtarzalnością, choć czasami przeradzającą się
w rutynę. Powtarzalność, która jest uświadamiana, może nam pomagać w życiu – czego dowodem są różnorodne algorytmy stosowane najczęściej w informatyce. Gdy jednak stają się rutyną, w świecie tak szybkich przemian jakie obserwujemy i jesteśmy jego składową, może być utrapieniem i prowadzić do zastoju a nawet wstecznictwa.
Czy to będąc nauczycielem informatyki, fizyki, nauk humanistycznych, artystycznych i przyrodniczych… ale również w pracy wf-isty, wychowawcy czy przedszkolanki i sprzedawcy, są elementy, które można wyodrębnić i poddać zakodowaniu w pewien łatwy i przejrzysty ciąg zdarzeń wymaganych dla uzyskania celu.
Ta umiejętność rozpisania takiego ciągu zdarzeń w formie blokowego zapisu, przejawia się w algorytmie procesu. To bardzo przydatna umiejętność wprowadzająca w świat pisania skryptów, programów i pracy
z komputerami wspierającymi nasze działania.

Temu wprowadzeniu w świat kodowania służy możliwość zgłaszania wydarzeń do Europejskiego Tygodnia Kodowania. Może to uczynić KAŻDY organizator wydarzenia, który od najprostszych form kodowania dostępnych nawet 5-6-cio latkom (bez angażowania komputera) po bardziej zaawansowane działania, przystąpi do tego projektu i zapewni jego realizację w okresie 5-20 październik 2019r.

Aby jednak powalczyć o Laur Doskonałości, nie trzeba podnosić progu umiejętności osób uczestniczących w danym wydarzeniu.
Trzeba natomiast wygenerować temat, do którego realizacji przyłączą się inne grupy w liczbie łącznej przekraczającej 500 uczestników, uczestniczyć we wspólnym przedsięwzięciu przynajmniej składającym się z 10 wydarzeń lub gdy zgłoszone zostaną 3 wydarzenia z trzech krajów w tym samym przedsięwzięciu, zrealizowane i udokumentowane również przed organizatorami Międzynarodowego Projektu CREDO ( The Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory )

Czy w naszej miejscowości jest to wykonalne? Czy można tego dokonać operując większą skalą oddziaływania?

Poza indywidualnie zgłaszanymi wydarzeniami przez niektóre szkoły, edukacyjny i organizacyjny potencjał obszaru oddziaływania, wsparty instytucjonalnymi członkami CREDO
( https://credo.science/credo-institutional-members/ ), jest wystarczający, aby móc sięgnąć po nawet potrójny Laur.

500 uczestników to malejący procent przy zwiększającej skali aglomeracji branej pod uwagę czy terytorium – wszystkich uczących się trybem szkolnym i przedszkolnym . Do 10 zgłoszeń wystarczą zaangażowane szkoły nawet jednej większej miejscowości a 3 kraje… to przy partnerstwie szkół nie powinno stanowić problemu.
Problem natomiast jest na poziomie gotowości współuczestniczenia w takim projekcie.

Czy jednak mając na horyzoncie możliwość uczestniczenia w Światowym Dniu Informatyki w grudniu tego roku z patronatem osoby czy instytucji znaczącej w regionie, czy wyróżnionych grup na stoiskach stoiskach lokalnych i ponad lokalnych odpowiedników organizowanego w styczniu przyszłego roku
w Katowicach – Polsce, Festiwalu Nauki, nie warto podjąć ten wysiłek i stopniowo, tym sposobem, wprowadzać dzieci i młodzież w ten świat z możliwością spożytkowania udziału w tych przedsięwzięciach do grupowych i indywidualnych kontaktów ze swymi odpowiednikami w świecie?
A nie ma kontynentu, gdzie takie zgłoszenia nie zostały już dokonane, nie ma instytucjonalnego członka CREDO (obecni w 12 krajach) nie zainteresowanego rozwojem i wzrastaniem liczebnym Drużyn Łowców Mionów, do których odwołuje się wspólny temat tego sieciowanego zgłoszenia.

Projekt CREDO poprzez stowarzyszenie CREDO-ASTROTECTONIC wskazuje dane dla zrobienia również pierwszego kroku… i to bez komputera, dostępnego nawet dla przedszkolaków, – tablicę obrazującą różnego typu galaktyki celem ich uporządkowania (i zakodowania poczynania w formie prostego algorytmu) wg. przyjętej strategii a w ślad za nią zarejestrowane obrazy śladów cząstek dla ich ułożenia wg. przyjętego sposobu porządkowania. Dla młodszych koleżanek i kolegów… szczególnie dla przedszkolaków, Drużyny Łowców Kosmicznych Cząstek mogą przygotować zbiór wyróżniających się rodzajów śladów tych cząstek jednego użytkownika ze zbiorów danych na https://api.credo.science/web/user_list
aby można było bez komputera wprowadzać porządek w sposób analogiczny do sposobu wprowadzania porządku w obrazach galaktyk.
Reasumując:
1) Obrazy dla dzieci wybierają uczniowie, najkorzystniej z Drużyn Łowców Kosmicznych Cząstek. Jeśli z takimi nie ma kontaktu, to wybór może wykonać każda osoba/grupa samodzielnie
2) wchodzą na stronę:
https://api.credo.science/web/user_list/

3) wybierają 1 użytkownika – każdy uczeń innego
przeglądają detekcje i zapisują obrazy tak by miały min. 25 różnych detekcji,
artefakty – fałszywe detekcje też kilka np. min. 3-5
Wszystkie detekcje przesyłają do 1 ucznia który je ułoży np w wordzie w tabeli (lub excel) itp.

4) drukują lub zapisują w wersji elektronicznej np w excelu, gdzie kolumny to rodzaje a wiersze to przypadające ślady

5) jeśli drukujemy, to wycinamy obrazy a następnie dajemy dzieciom do posegregowania
Ważne! Nie mówimy im jak dokładnie segregować – chodzi o inwencję twórczą by same decydowały ile maja typów cząstek.

Ważne by potem opisały każdy rodzaj detekcji, jak je sortowały i czym się wyróżniają. Jest to część sprawozdania, którym interesuje się CREDO, stąd też należy je przesłać również na adres stowarzyszenia (e-mail:astrotectonic@wp.pl)

Kolejnych etapów i odrębnych zagadnień – poza zgłoszonym już do Tygodnia Kodowania wydarzenia, organizowanego przez szkołę w Andrychowie -Polska ( https://codeweek.eu/view/221065/lowcy-mionow), inicjującego działania łączące ten projekt z projektem CREDO z przedłożonymi tam zagadnieniami, może być wiele.
Jednak dla potrzeb zdobycia Lauru Doskonałości (DYPLOMU), potrzebna jest wspólna (poza tytułem wydarzenia – Łowcy Mionów) oś, którą proponujemy powiązać z CREDO w przyłączeniu
z Andrychowem – Polska.

Stowarzyszenie CREDO-ASTROTECTONIC (www.astrotectonic.prv.pl) zaprasza do takiej aktywności
i pokazania, iż budzi się duch znaczenia nauki dla życia społecznego i współpracy mieszkańców ponad podziałami i granicami.
Rejestracja Drużyny w CREDO (https://credo.science/rejestracja-druzyny/) i MTK

1. Nazwa — PL_ ……….. _ ASTRONOMY_. ………………………………..
literowy symbol literowy symbol wyróżnik linii nazwa własna
kraju miasta kodowania Drużyny Łowców Mionów

2. Kod rejestracyjny dla przyłączających się do wspólnego projektu — cw19-3TfXU
3. Kod do oznaczenia w tagach, przy tworzeniu nowego wydarzenia — PL-Grabowski-123
Siemianowice Śl. 3.10.2019r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *